månadsarkiv: juni 2023

Södra Kurvan kallar till årsmöte

Södra Kurvan kallar medlemmar till årsmöte för säsongen 2022/2023.

Plats: Kristianstad Arena
Tid:  Tisdag 27/6 klockan 18:00

Anmälan sker till info@sodrakurvan.se

Välkomna!
// Södra Kurvans Styrelse

DAGORDNING:

# Mötets öppnande
# Val av mötesordförande och sekreterare
# Val av två justeringsmän
# Godkännande av kallelse och dagordning
# Verksamhetsberättelse
# Redovisning av ekonomi
# Kan styrelsen befrias ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår
# Val av styrelse för kommande år
# Val av valberedning för kommande år
# Fastställande av nästa års medlemsavgift
# Övriga frågor
# Mötet avslutas

Övriga förslag till punkter ska vara styrelsen tillhanda senast 20/6.