Styrelsen för säsongen 2023/2024

 

Ordförande:
Eva Rothman Englesson

Vice ordförande:
André Sjöberg

Sekreterare:
Benny Gunnarsson

Kassör:
Therese Johnsson

Ledamöter:
Niclas Karlsson
Andreas Sjöberg
Håkan Nilsson

Valberedning:
Mikael Nilsson
Christer Nilsson